ZATRAŽITE PONUDU

Ružićeva 18
51000 Rijeka, HR

Tel: 00 385 (0)51/374-080
Fax: 00 385 (0)51/374-092
Mob: 00 385 (0)91/545-0628
Email: info@centar-znr-zop.hr

POGLEDAJTE OVLAŠTENJE

OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU:

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU
Klasa: UP/I-115-01/15-01/29, Ur.broj: 425-02/2-15-2
Zagreb, 15.LIPNJA 2015.
POGLEDAJTE OVLAŠTENJE
POGLEDAJTE OVLAŠTENJE

OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA NAMIJENJENIH ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Rješenje broj: 511-01-75-UP/I-183-02-1/8 od 25. veljače 2002.
POGLEDAJTE OVLAŠTENJE
POGLEDAJTE OVLAŠTENJE

OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSPOSOBLJAVANJA PUČANSTVA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Rješenje br. 511-0179-UP/I-252/1 2003. LŠ
POGLEDAJTE OVLAŠTENJE