ZATRAŽITE PONUDU

Ružićeva 18
51000 Rijeka, HR

Tel: 00 385 (0)51/374-080
Fax: 00 385 (0)51/374-092
Mob: 00 385 (0)91/545-0628
Email: info@centar-znr-zop.hr

Centar zaštite na radu i zaštite od požara d.o.o. Rijeka, osnovan je 1971. godine pod nazivom “Sektor zaštite od požara i zaštite na radu – Rijeka”. Pod tim imenom djeluje do 1977. godine kada dolazi do spajanja sa “Zagrebačkim centrom zaštite na radu i zaštite od požara”, te od tada djeluje pod imenom “Zagrebački centar zaštite na radu i zaštite od požara, Poslovna jedinica – Rijeka”. U tom razdoblju “Centar” pruža usluge tehničkih ispitivanja i mjerenja, te izrade raznih elaborata iz područja zaštite na radu i zaštite od požara. Poslovnu djelatnost u to vrijeme uglavnom obavlja na području Primorja i otoka (Kvarner), Istre, te Gorskog Kotara, a povremeno i u drugim krajevima zemlje. Godine 1990. odvaja se od Zagrebačkog centra zaštite na radu i zaštite od požara, te nastavlja samostalno djelovanje do danas, pod imenom “Centar zaštite na radu i zaštite od požara” d.o.o. Rijeka, Ružićeva 18.

Centar zaštite na radu i zaštite od požara je stručna ustanova koja djeluje od 1971 godine i ovlaštena je od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za obavljanje poslova koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara, koji se odnose na obveze svih poslodavaca, a prema rješenju:

ZAVODA ZA UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE NA RADU
Klasa: UP/I-115-01/15-01/29
Ur. broj: 425-02/2-15-2
Zagreb, 15.lipnja 2015.